Lễ cất nóc toà nhà B – Dự án Nhà ở xã hội Sao Vàng Tower

Published by Cen-corp.com on

Sáng ngày 30/07/2021, Chủ đầu tư – Công ty CP Bất động sản Sao Vàng đã tổ chức Lễ cất nóc toà nhà B – Dự án Nhà ở xã hội Sao Vàng Tower. Trước đó, trung tuần tháng 6/2021, Công ty đã tổ chức Lễ cất nóc toà nhà ở xã hội Sao Vàng Tower (Toà A). Sau thời gian hơn 10 tháng thi công, đây là dấu mốc quan trọng trong thể hiện sự uy tín và giữ đúng cam kết của chủ đầu tư với các đối tác phấn đấu hoàn thành dự án vượt tiến độ đề ra.

Buổi lễ có sự tham gia của đại diện Chủ đầu tư, tổng thầu hệ thống MEP – Công ty cổ phần Kỹ thương Thế Kỷ, cùng toàn thể các đối tác, nhà thầu phụ, nhà cung cấp tham gia dự án. Sau lễ cất nóc, Ban chỉ huy công trình tiếp tục tập trung thi công phần hoàn thiện, cơ điện sớm bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.