Chính sách an toàn

“An toàn mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà và cho toàn doanh nghiệp”

  • Đảm bảo rằng tất cả mọi hoạt động trong công ty được thực hiện một cách an toàn, trong môi trường làm việc an toàn cho tất cả nhân viên, khách hàng và cộng đồng trong phạm vi kiểm soát của Công ty; đảm bảo an toàn cho thiết bị, tài sản của Công ty cũng như của khách hàng, cộng đồng.
  • Cam kết tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu của cộng đồng địa phương cũng như các yêu cầu từ khách hàng.
  • Cam kết thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa chấn thương, suy giảm sức khỏe cho tất cả nhân viên, khách hàng và cộng đồng trong phạm vi kiểm soát của Công ty.
  • Đảm bảo việc đào tạo và cung cấp các thông tin phù hợp cho nhân viên công ty và nhà thầu phụ liên quan về các tiêu chuẩn an toàn và các nguyên tắc an toàn cũng như các hướng dẫn an toàn khi làm việc.
  • Đảm bảo thiết lập, duy trì hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp trong phạm vi kiểm soát của Công ty nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tối đa nguy cơ xảy ra mất an toàn, ảnh hưởng tới sức khỏe nghề nghiệp; không ngừng cải tiến để hoàn thiện hệ thống.