Dự án: Nhà máy Curious Seiki Viet nam – giai đoạn 2

Published by corp Cen on

Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Curious Seiki Viet nam

Diện tích nhà máy: > 3ha.

LIÊN HỆ

Điện thoại: (+84) 0912291715

Email: tuantran@cen-corp.com

Phạm vi công việc: Cung cấp và thi công lắp đặt tủ điện, thang máng cáp và phụ kiện cho nhà máy Curious Seiki Viet nam – giai đoạn 2

Categories: Dự án