Công trình: Trạm biến áp 220/110kV Vũng Tàu

Published by corp Cen on

Địa điểm xây dựng: 34/5q Bắc Sơn Hẻm, Phường 11, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

LIÊN HỆ

Điện thoại: (+84) 0912291715

Email: tuantran@cen-corp.com

Phạm vi công việc: Thi công lắp đặt đường dây và thiết bị nhất thứ, nhị thứ Trạm biến áp 220/110kV Vũng Tàu

Categories: Dự án