Thưởng nóng đồng chí Lê Tiến Lâm là điển hình tiên tiến, đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành công việc

Published by Cen-corp.com on

Bằng sự tâm huyết và ý chí quyết tâm cao trong công việc. Đồng chí Lê Tiến Lâm đã có những nỗ lực cố gắng hòan thành công việc được giao trong thời gian vừa qua. Để ghi nhận thành quả cũng như những thành tích mà mà đồng chí Lê Tiến Lâm đã hoàn thành. Công ty đã có quyết đinh thưởng nóng nhằm vinh danh, ghi nhận đồng chí là điển hình tiên tiến, đã nỗ lực phấn đấu hòan thành công việc.

Công ty mong rằng sẽ có nhiều cá nhân và tập thể tiến tiến được thưởng nóng như này để góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Đồng thời góp phần tạo nên môi trường công ty sẽ  là sân chơi chung cho tập thể CBCNV có những giây phút bên nhau cùng xây dựng tương lai của mình, vượt qua những khó khăn và giành lấy chiến thắng, thành công cho cuộc sống, cuộc sống có ý nghĩa.

Hình ảnh trao thưởng nóng đồng chí Lê Tiến Lâm tại Phòng kỹ thuật dự án – văn phòng Công ty