Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Kỹ thương Thế Kỷ đưa đoàn cán bộ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam tới thăm và làm việc tại công trường Nhà ở Xã hội (Xã Sủ Ngòi – Thành phố Hòa Bình

Ngày 10/11/2021, ban lãnh đạo CEN EC đã đưa đoàn cán bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội do bà Lê Thúy Hường – Phó Giám đốc làm Trưởng đoàn đến thăm công trường Nhà ở Xã hội tại Xã Sủ Ngòi, Thành phố Hòa Bình. >>Chủ doanh Read more…