Thưởng nóng đồng chí Lê Tiến Lâm là điển hình tiên tiến, đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành công việc

Bằng sự tâm huyết và ý chí quyết tâm cao trong công việc. Đồng chí Lê Tiến Lâm đã có những nỗ lực cố gắng hòan thành công việc được giao trong thời gian vừa qua. Để ghi nhận thành quả cũng như những thành tích mà mà đồng chí Read more…